ANNAS ROM GUIDE
Indskrift i Via delle Tre Cannelle
Indskrift i Via delle Tre Cannelle

Oversættelse til dansk af teksten på mindepladen i Via delle Tre Cannelle:

"Senatus Populusque Romanus = Det Romerske Folk og Senat, idag: Roms Kommune.

Begrundelse for tildeling af Guldmedalje:

Carlo Mazzaresi fra Rom, der var Sekondløjtnant ved Complemento Reggimento Fanteria (Reserve Infanteri Regiment), nægtede - skønt han var syg - at forblive som reserve, men gik som den første til angreb på de fjendtlige skyttegrave. Skønt han blev såret, da han trængte igennem en snæver åbning i pigtråden, fortsatte han angrebet, mens han opmuntrede de soldater, som fulgte ham. Stadig som den første nåede han til modstanderens skyttegrav, hvor han - mens han råbte: "Savoia"! - døde heltedøden som et strålende eksempel på offervilje og disciplin.

Monte Rosso, den 21. Oktober 1915."

Den italienske tekst:

"SPQR

Motivazione Conferimento Medaglia d'Oro:

MAZZARESI CARLO da Roma, Sottotenente Complemento Reggimento Fanteria sebbene ammalato, rifiutò di rimanere in riserva, uscito per il primo all'attacco delle trincee nemiche, quantunque ferito nell'attraversare uno stretto varco aperto nei reticolati, proseguiva nell'assalto, incoraggiando i dipendenti. Giunto, ancora per il primo, sulle trincee avversarie, vi lasciava eroicamente la vita al grido di "Savoia"! fulgido esempio di spirito di disciplina e di sacrificio.

Monte Rosso, 21. ottobre 1915."


Indskrift i Via delle Tre Cannelle


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.12.2007 og sidst opdateret d. 12.3.2008