ANNAS ROM GUIDE

Nu forsvunden murfontæne på den gamle Piazza delle Cinque Scole

Se nr. 15 på nedenstående kort over gaderne i den nu forsvundne jødiske Ghetto

En smuk murfontæne fra 1600-tallet, som i sin tid stod på den gamle Piazza delle Cinque Scole i den nu nedrevne jødiske Ghetto, forsvandt efter nedrivningen og delene er ikke siden genfundet.

Fontænen var anbragt på den mur, som mod vest afgrænsede Ghetto'en mod den bagvedliggende Vicolo dei Cenci og Cenci-familiens kompleks af bygninger, som idag kan ses på vestsiden af den moderne Piazza delle Cinque Scole, der for en del overlapper området, hvor den gamle plads bag Ghettomurene lå.

forsvunden murfontæne  på den gamle Piazza delle Cinque Scole

Fontænen var en murfontæne med 3 nicher mellem 4 flade søjler, pilastre, som bar nogle vandrette friser og et rektangulært indskriftsfelt mellem 2 svungne spiraler, kronet af et halvcirkelformet gavlfelt. Sidenicherne var smalle - ligesom vægfelterne omkring dem - og hverken så høje eller dybe som den brede niche i midterfeltet. Men i alle nicher var der en maske, der spyede vand ned til et underliggende kar. Og loftet i alle nicherne bestod af en muslingeskal i relief. Fra karrene løb det overskydende vand ned i et lavt bassin, hvorfra der kunne hentes vand til husholdningen. Dette bassin var kantet af en række mindre sten og højere steler i sten.

De 5 scole på den nu forsvundne Piazza delle Cinque Scole i den nedrevne jødiske Ghetto

Tegningen herover er et rids efter en akvarel af Giacomo Lenghi fra 1832 (Fornari s. 96b, Lombardi s.378 - se litt.note nederst på siden). Til højre ses fontænen på Ghetto'ens vestmur, midtfor står nogle af de 5 scole, som lå på Pladsens sydside, og til venstre en scole-bygnng på Pladsens østside.


De 5 scole på den nu forsvundne Piazza delle Cinque Scole i den nedrevne jødiske Ghetto

Denne fontæne (nr.15) var ikke den eneste, som var til rådighed for Ghetto'ens beboere. I dagtimerne kunne de hente vand fra Fontana del Pianto, som dengang stod på den nu forsvundne Piazza Giudea (nr.9), og ellers var der i områdets østlige del 2 andre fontæner: en ved Strada della Fiumara på Piazza delle Tre Cannelle (nr.17), og en anden, lidt nordligere, i Vicolo de' Savelli.

Carlo Pietrangeli (se litt.note forneden) fortæller, at jøderne i tiden indtil Paul V (1605-1621), var henvist til at hente drikkevand fra Tiberen. Og at det var denne Pave, som lod opføre murfontænen på Piazza delle Scole og lod den udsmykke med relieffer af en 7-armet lysestage og sin families våbensdyr: dragen. Disse dekorative elementer er ligesom fontænens andre dele forsvundet.

 

Alvaro de' Alvariis' photostream på Flickr kan man på siden om Piazza delle Cinque Scole se billeder af både den nye plads og den nu forsvundne.

 

Litteratur om forsvunden murfontæne på den gamle Piazza delle Cinque Scole:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Fornari, Salvatore: La Roma del Ghetto. Palombi, 1984.
- side 96B.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S. Angelo / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4a edizione riveduta e ampliata. - 1984 ------- side 44.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 376-378.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.2.2017