ANNAS ROM GUIDE
San Cirillo/Sankt Kyrillos og San Metodio/Sankt Methodios, helgener

Kyrillos og Methodios var 2 græske brødre, som missionerede blandt de slaviske folkeslag.

Methodios var den ældste, født i 815, og blev udnævnt til guvernør i en af det østromerske riges provinser.

Kyrillos blev født i 827 og kom tidligt til at undervise på det kejserlige universitet i Konstantinopel. De havde begge en brændende kristen tro og blev begge præster. Omkring 863 blev de sendt ud for at udbrede evangeliet i Morava, hvad der lykkedes godt for dem på grund af deres gode kendskab til de slaviske sprog, som de anvendte til deres prædikener. Kyrillos udarbejdede også et alfabet for at kunne skrive på russisk og derved oversætte de kirkelige tekster og en del af Bibelen. Desværre opstod der problemer med de tyske missionærer, der også arbejdede i landet.

Legenderne om San Clemente, Pave Clemens I, spillede en stor rolle for Kyrillos og Methodios og inspirerede dem til at prøve at finde hans jordiske rester og den 30. januar 861 fandt de de relikvier, som de antog for San Clemente's, sammen med et lille anker på stranden ved Sortehavet. Pave Nikolaus I (858-867) inviterede dem da til Rom og i 867 kom de dertil medbringende San Clemente's jordiske rester og blev modtaget af Pave Nikolaus I's efterfølger Hadrian II ( 867-872).

Derpå blev helgenens rester begravet i kirken San Clemente og da Kyrillos døde i Rom i 869, blev han også begravet i den samme kirke. Hans grav kan stadig ses i den ældste kirkes venstre sideskib, øverst oppe, hvor de slaviske folkeslag har opsat mindeplader og en smuk mosaik til hans minde i 1929 og 1952.

Pave Hadrian II bispeviede Methodios, men da denne vendte tilbage til Morava for at genoptage sin missionsgerning, foranledigede de tyske præster, at han blev fængslet. Efter 2 år fik Pave Johannes VIII (872-882) ham løsladt og han kunne så fortsætte sin missionsvirksomhed indtil 879, hvor han blev kaldt til Rom for at forsvare sig mod sine modstandere. Her blev han pure frikendt og Pave Johannes VIII indsatte ham som ærkebiskop af Pannonien og Morava med tilladelse til at prædike på slavisk.

Methodios døde i år 885.

Brødrene fejres den 7. juli og hædres som "sydslavernes apostle".

Bøger/links om Kyrillos og Methodios
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside