ANNAS ROM GUIDE
San Giovanni Nepomuceno - helgen

født før 1349-død 1393


San Giovanni Nepomuceno, Sankt Johannes fra Nepomuk, var født i Böhmen på et tidspunkt før 1343. Han blev døbt Johannes, men kaldtes også Jan. På tjekkisk kaldes han Jan Nepomucky og på engelsk John of Nepomuk. På dansk hedder han Jan Nepomuk.

Man kender ikke meget til hans fødsel og tidligste liv. Måske var han født i 1340, i hvert fald før 1349. Familien kan ikke have hørt til de fattigste, for Johannes blev sendt til Universitetet i Prag, hvor han studerede teologi og jura.

I 1373 blev Johannes munk og kom til at arbejde i administrationen hos Biskoppen Giovanni di Jenzenstein (Jenstein). Her avancerede han i 1374 til protonotar og sekretær.

Derefter rejste Johannes til Universitetet i Padova, hvor han fortsatte sine jurastudier og i 1387 tog en doktorgrad i kirkeret. Det italienske ord for Johannes er Giovanni, så Johannes fra Nepomuk blev til Giovanni Nepomuceno.

Efter endt eksamen blev Johannes ansat som kannik ved Sankt Egidius-Kirken i Prag og i 1389 blev han sognepræst ved Sankt Gallus-Kirken og kannik ved Domkirken i Vyšehrad.

Johannes blev leder af kirkedomstolen i Prag og i 1393 Vice-Ærkebiskop samme sted.

I denne egenskab stødte Johannes sammen med Kong Wenzel IV, der ønslede at bestemme, hvem der skulle være Biskop i Kladrau (Kladruby u Stribra), når Abbeden samme sted døde. Johannes nægtede imidlertid at følge Kongens ordre og bekræftede i stedet munkenes valg af efterfølger.

San Giovanni Nepomuceno - cop. Santiebeati.it
Ill.: Cop. Santiebeati.it

Dette fik Kongen til at udstede en arrestordre for Johannes og nogle af dennes nærmeste medarbejdere, som alle blev underkastet tortur. Da Johannes ikke gav efter for de voldsomme pinsler, beordrede Kongen ham ført i lænker gennem byen til Karlsbroen over floden Moldau (tjekkisk: Vltava) .

Dette skete den 20. Marts 1393 og her blev den lænkede Johannes kastet ud over broen og ned i den rivende strøm, hvor han druknede.

Stedet, hvorfra Johannes blev kastet i floden, søges stadig af de troende. Her er opsat en sten til minde om hændelsen.

 

Der er dog mange usikkerheder knyttet til San Giovanni Nepomuceno. Der fortælles nemlig også en anden historie. Ifølge den var Præsten Johannes skriftefader for Dronning Johanne af Bayern og nægtede at fortælle Kongen om de hemmeligheder, som Dronningen havde betroet ham under skriftemålet. Derfor lod Kongen ham lænke og smide i Moldau, hvor han druknede. Denne hændelse skulle være sket i 1383!

Nogle historikere mener derfor, at der er tale om 2 forskellige personer med samme navn, men forskellige baggrunde og dødsår.

Eller måske er den ene af disse personer blot en fantasi-figur, udstyret med en martyrhistorie.

Dog kan man i gamle dokumenter og kirkeregistre finde oplysninger om en Vice-Biskop i Prag ved navn Johannes Nepomucenus, som den 20. Marts 1393 blev kastet i floden på Kongens ordre. Det er derfor den historie, som man anser for rigtig idag.

Ærkebiskop Giovanni di Jenzenstein rejste til Rom for at få indsat den nye Abbed i Kladrau og her præsenterede han den 23. April 1393 Pave Bonifatius IX for et anklageskrift mod Kong Wenzel IV.

Kort efter Johannes' druknedød begyndte folk at hædre og dyrke hans minde. Først skete det kun i lokalområdet, i Domkirken i Prag, hvor han muligvis blev begravet. Men senere udbredtes dyrkelsen.

I 1675 startede en bevægelse for at få ham helgenkåret og i 1721 kunne saligkåringen finde sted. I 1729 blev han ophøjet til helgen.

Dyrkelsen af San Giovanni Nepomuceno bredtes også til andre lande i Europa, således også i Italien, hvor man i Rom kan finde et religiøst broderskab "Arciconfraternita nepomucena" med et kapel i Kirken San Lorenzo in Lucina (det andet kapel i Kirkens venstre side).

San Giovanni Nepomuceno - cop. Santiebeati.it

Ill.: Cop. Santiebeati.it

Helgenens festdag er den 20. Marts i Italien, og visse andre steder den 16. Maj.

San Giovanni Nepomuceno fremstilles i sin lange præstedragt, ofte sammen med et krucifiks, en palmegren der er symbolet på martyriet, og 5 stjerner i glorien. (Det fortælles, at da han ramte vandet, steg der 5 stjerner til vejrs, som viste vej til hvor hans afsjælede legeme drev i land)

Han er Böhmens skytshelgen og beskytter af skriftefædre. Desuden påkaldes han ved oversvømmelser og fare for drukning. Derfor findes hans statue ofte på broer. I Rom er der opsat en sådan til højre for indgangen til Ponte Milvio fra Via Flaminia, udført af Agostino Cornacchini i 1731.


Litteratur om San Giovanni Nepomuceno:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999.
- side 317.
Lanzi, Fernando e Gioia: Come riconoscere i santi e i patroni nell'arte e nelle immagini popolari. Milano, Jaca Book, 2.edizione, 2007. (I classici).
- side 174, 226.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 195.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst / von Hiltgart L. Keller. 4. durchgesehene und ergänzte Auflage. Stuttgart, Philipp Reclam, 1979. (Universal-Bibliothek, 10154).
- side 289-290.
Catholic Encyclopedia: St. John Nepomucene.
Enrosadira: San Giovanni Nepomuceno.
katolsk.no: Den hellige Johannes av Nepomuk (1340-1393).
Santi e beati: San Giovanni Nepomuceno.
Wikipedia: Jan Nepomuk (dansk tekst).
Wikipedia: Giovanni Nepomuceno (italiensk tekst).
Wikipedia: John of Nepomuk (engelsk tekst).
Wikipedia: Johannes Nepomuk (tysk tekst).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.10.2011 og sidst opdateret d. 31.10.2011