ANNAS ROM GUIDE

Santa Maria del Pianto

Santa Maria del Pianto - Grådens Madonna - er et gammelt maleri af Jomfru Maria med Jesus-Barnet, som idag findes som altertavle på højalteret i den lille kirke Santa Maria del Pianto:

Santa Maria del Pianto. cop. Leif Larsson..... Santa Maria del Pianto. cop. Leif Larsson

Freskomaleriet hang oprindeligt på en mur i Portico d'Ottavia, men den 10. Januar 1546 skete der et mirakel : Jomfru Maria begyndte at græde. Grunden til hendes tårer var, at en voldsom strid mellem 2 romere endte med et slagsmål, hvor den ene blev dræbt.

Drabet var så meget desto mere begrædeligt, fordi de unge mænd oprindeligt var venner, der kom i skænderi foran Madonna-billedet. I håndgemænget lykkedes det den ene at vælte modstanderen på jorden, hvorpå han trak sin dolk for at stikke ham. Men den faldne råbte skrækslagen op og bad om nåde i Madonna's navn. Vennen blev grebet af anger og lod kniven falde, men hans offer greb den hurtigt og stak til, så den anden døde. Det var jo en gruduld historie og Madonna, der havde grebet ind til fordel for den, der nu var morder, brast i voldsom gråd. En spansk præst, som overværede optrinet, tørrede straks tårerne op med sit lommetørklæde, som billedets senere beskyttere erhvervede og som nu opbevares sammen med Madonna-billedet.

Den grædende Madonna vakte naturligvis stor opstandelse og folk strømmede hurtigt til for at bede ved dette mirakuløse billede. Det var aldrig særligt yndet af Kommunens autoriteter, når befolkningen sådan samlede sig i store flokke, dels hindrede de trafikken, dels kunne der opstå nye stridigheder - eller måske konspirationer. Det var altså bedre, at Kirken selv tog kontrol over sagen og anbragte et sådant billede - og det er langt fra det eneste Madonna-billede, der har gjort mirakler - et sikkert sted, hvor det var bedre beskyttet mod vind og vejr og mod alt for mange kys og klap fra begejstrede troende. Og et sted, hvor menneskestrømmen bedre kunne kontrolleres.

Derfor blev billedet skåret ned af muren og den 13. April 1546 flyttet til den nærliggende lille kirke San Salvatore de Cacabariis, som stod omtrent der, hvor den i 1608-1612 opførte kirke Santa Maria del Pianto står idag.

Nogle af de mange troende, der tilbad Madonna del Pianto, samlede sig nu i et religiøst broderskab med det formål at beskytte og passe det mirakuløse billede og det alter, hvor det fik plads. Broderskabet Confraternita di Santa Maria del Pianto fik senere tilladelse til at bygge et kapel til billedet og dette stod færdigt den 23. Marts 1547. Her kunne fresken indsættes i en ramme, som sagføreren Niccolò Acciaiolo bestilte udført i fresko og stuk af Perino del Vaga.

Maleriet viser en tronende Madonna af typen Hodighitria. På skødet har hun Jesus-Barnet, der holder en fugl i sin hånd.

Billedet dateres til 1400-tallet og menes freskomalet af en kunstner fra Rom. Dets størrelse er 75 x 50 cm og det er som ovenfor nævnt indsat i en forgyldt stukramme, som stammer fra 1644 men senere har undergået forandringer.

 

----- Se Liste over Madonna-typer ------

 

Litteratur om Santa Maria del Pianto:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte Prima / A cura di Carlo Pietrangeli. - Terza edizione. - 1980 ------- side 54-56
Katalog der Mariengnadenbilder. - Heiderberg Universitet.
- side 97-98.

Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 207.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 97-98.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 14. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1998.
- side 37 ff.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.1.2017