ANNAS ROM GUIDE

De romerske Cosmater

De romerske Cosmater / af Ib Lydholm

ISBN 978 87 7124 041 2
Hardback: kr. 299,95
219 sider, rigt illustreret
Udgivet 2012

De romerske Cosmater
Middelalderens familieværksteder og deres kirkeudsmykninger
Af Ib Lydholm

Kirkerne i Rom og Roms omegn blev i højmiddelalderen i 1100- og 1200-tallet udsmykket af den gruppe sten- og billedhuggere, vi i dag kender som Cosmaterne. Det var en række familieværksteder, hvor håndværket og evnerne gik i arv fra far til søn. Deres arbejder byggede i høj grad på den romerske antik, både hvad angår formsproget og ikke mindst materialerne, som de hentede i de mange ruiner fra byens storhedstid. Der var således i høj grad tale om en genbrugskunst, der fik sit helt eget præg. Ved periodens slutning må deres arbejder helt have domineret kirkerne, men renæssancen og barokken ryddede siden kraftigt ud i dem, så kun en mindre del af dem i dag er bevaret. De er dog stadig en væsentlig del af oplevelsen, når man besøger kirkerne.

Forfatteren, der som arkitekt har arbejdet med de danske middelalderkirker, har ud fra de karakteristiske ting, der er bevaret, og især de indskrifter, der har overlevet, forsøgt at tegne et billede af Cosmaternes indsats og betydning. Der er samtidig redegjort for de historiske og kirkepolitiske forhold, der var såvel baggrunden som betingelsen for deres kunst.

Bogen er samtidig tænkt som en rejsevejledning, der fortæller, hvor de vigtigste arbejder fra de cosmatiske værksteder kan findes.

Indholdsfortegnelse
DEN HISTORISKE BAGGRUND
Kirken og kirkebyggeriet i middelalderens Rom
COSMATERNES ARBEJDER I MIDDELALDERKIRKERNE
De middelalderlige kirkebygninger i Rom
Forudsætningerne for de cosmatiske udsmykninger
Udsmykningernes udvikling i cosmaterperioden
Magtsymbolerne i cosmaterkunsten
De cosmatiske familier og deres værksteder
COSMATERKIRKERNE
De vigtigste kirker i Rom med cosmaterarbejder
Andre cosmaterkirker, som er værd at se i Rom
Kirker uden for Rom med cosmaterarbejder

Læs mere på Aarhus Universitetsforlags hjemmeside om De romerske Cosmater.

Her kan man også downloade smagsprøver fra bogen

--- og ikke mindst KØBE den -

NB: Errata
Billedtekst s. 162. Her skal stå S. Maria Maggiore (ikke S. Maria in Cosmedin)

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.10.2012